තඹ සහ පිත්තල

ඇලෝයි වානේ

ඇලෝයි වානේ

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න